kontakt

3D nivelácie s.r.o.

humenská 43

040 11 košice

 

+421 951 915 055

info@3Dnivelacie.sk

ičo 54 465 702

dph SK2121 680 935

číslo účtu SK09 0200 0000 0046 2949 7251