riešenia

unicontrol 3D

Systémy nivelácie UNICONTROL3D na báze GNSS navigácie poskytujú strojníkom všetky potrebné informácie pre práve prebiehajúce zemné práce.

unicontrol CLOUD

Webový nástroj podpory UNICONTROLCLOUD vám pomôže ušetriť čas i peniaze a zrealizovať vašu zákazku bez papierovej výkresovej dokumentácie.

unicontrol ROVER

UNICONTROLROVER je vysoko presný geodetický prístroj a nevyžaduje žiadne predchádzajúce technické znalosti – geodetické práce na stavbe sú určené pre každého.

leica ALPiNE

3D systém na meranie výšky snehu v lyžiarských strediskách.