všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti 3D nivelácie s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti 3D nivelácie s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. 3D nivelácie s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

3D nivelácie s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti 3D nivelácie s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou 3D nivelácie s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti 3D nivelácie s.r.o.

Všetky osobné údaje získava 3D nivelácie s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.